wtorek, 12 października 2021

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do odwiedzania biblioteki J

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach, które rozpoczynają się z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Rozpoczynamy  Akcję „Poczytaj mi starszy kolego”. Zapraszamy uczniów najmłodszych już w najbliższy piątek po czwartej lekcji (na długiej przerwie). Piękną baśń przeczyta dla Was Nikandra Gargalis.

1. Konkurs dla uczniów klasI – IV – „By  czytać  się  chciało,  zrób  zakładkę wspaniałą”.

Cele konkursu:

 •      Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 •       Kształtowanie poczucia estetyki.
 •       Doskonalenie sprawności manualnych. 

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie dwustronnej zakładki do książki w dowolnej, płaskiej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Kształt pracy dowolny. Mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

Prace należy dostarczyć  do biblioteki do 30.10.2021

Kryteria oceny prac:

Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

2. Konkurs na czytelnika roku 2021/2022

 Cele konkursu:

 • Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej poprzez kontakt z literaturą.
 • Zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur.
 • Podnoszenie kultury czytelniczej.
 • Promocja czytelnictwa.

a)    Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe:

 • klasy  1-4
 • klasy 5-8

b) Każdy uczeń chcący wziąć udział w konkursie nie tylko będzie musiał się postarać przeczytać jak   najwięcej książek, ale również udowodnić to poprzez prowadzenie ,,ZESZYTU LEKTUR, w którym:

 • klasy 1-4 do każdej przeczytanej książeczki wykonują ilustrację oraz napiszą tytuł i autora przeczytanego tekstu,
 • klasy 5-8 tworzą krótką notatkę dotyczącą tematyki utworu oraz wyrażają swoje zdanie na temat książki.

c)  Idąc do biblioteki oddać książkę, zabieramy ze sobą zeszyt lektur do oznaczenia kolejnej pozycji przez nauczyciela bibliotekarza.

d)    Ocenie konkursowej podlega ilość wypożyczonych książek oraz zeszyt lektur.

e)    Konkurs trwa do 15. 06.2022r.

f)     Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w czerwcu 2022r.

 3.  Zabawy - zadania w formie wykreślanki,  krzyżówki czytelniczej, testu-   w bibliotece 

 szkolnej  na każdej przerwie.

 4. Zabawy online.

          Wykreślanka czytelnicza

          Krzyżówka czytelnicza

           "Randka w ciemno z książką" dla klas 4-8

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz