czwartek, 3 października 2019

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH, czyli obchodzimy imieniny biblioteki.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w październiku 2019 roku odbywa się pod hasłem: WYOBRAŹ SOBIE …

Dlatego i z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów, do konkursów oraz akcji czytelniczych.

• Laurka dla biblioteki szkolnej. Złóż życzenia bibliotece – zrób ozdobną kartkę i przynieś do biblioteki szkolnej – na najpiękniejsze  czekają nagrody. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III.

• Logo biblioteki szkolnej. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas  IV -VI

• Plakat z hasłem promujący bibliotekę/ czytelnictwo. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas VII –    VIII.
                                 
•  Akcja ,,Poczytaj mi starszy kolego” Zapraszamy dzieci   z klas 1-3 w każdy czwartek, po czwartej      lekcji do biblioteki szkolnej.

• Kiermasz taniej książki. (od 15- go października)

Regulamin konkursu na logo biblioteki szkolnej
1. Cele konkursu:
     • zaprojektowanie logo biblioteki szkolnej,
     • rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,
     • wzmacnianie więzi ze szkołą.
2. Konkurs jest przeznaczony dla klas IV – VI i ma charakter indywidualny.
3. Prace należy wykonać na formacie A-4, dowolną techniką plastyczną (np. wydzieranka,        
    wyklejanka, ołówek, akwarela, grafika komputerowa itp.).
4. Logo musi zawierać nazwę instytucji (Biblioteka Szkoły Podstawowej w ...).
    Powinny się w nim znaleźć również elementy kojarzące się z biblioteką (np. książka, pióro,  
    komputer, sowa itp.).
5. Jedna osoba może oddać tylko jedną pracę, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
6. Termin składania prac – do dnia 28.10.2019 r.
7. Jury, w ocenie projektów, będzie brało pod uwagę: estetykę i oryginalność wykonania,
    adekwatność do tematu oraz pomysłowość.
8. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody.

Regulamin konkursu na plakat z hasłem promującym bibliotekę/ czytelnictwo.
1. Cele konkursu:
    • zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych,
    • popularyzacja czytelnictwa i biblioteki,
    • rozwijanie kreatywności oraz edukacja i kształtowanie młodego czytelnika.
2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu zawierającego hasło promujące bibliotekę i
     czytelnictwo przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych – format A3
3. Prace promujące bibliotekę i czytelnictwo należy złożyć w bibliotece szkolnej,
    do dnia 28.10.2019 r.
4. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z danymi osobowymi autorów (imię, nazwisko, klasa).
5. Uczestnicy  mogą  pracować w grupach trzyosobowych.
6. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz adekwatność do tematu konkursu. (hasła nie  
    mogą się powtarzać, takie prace nie będą oceniane)
7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i wystawce
     bibliotecznej.
           
Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością biblioteki szkolnej.

czwartek, 22 listopada 2018

„Laurka dla biblioteki”

Dziś w naszej szkolnej bibliotece odbyło się podsumowanie konkursu „Laurka dla biblioteki”. Wyróżnieni uczniowie to: 
Klaudia Mazurkiewicz z klasy 1a, 
Nikola Stuhl z klasy 2a, 
Kacper Skorupiński z klasy 2b 
oraz wszyscy uczniowie z klasy 3a.
Dziękujemy za liczny udział w konkursie.
poniedziałek, 15 października 2018

,,Poczytaj mi starszy kolego”


W związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, ruszyła akcja ,,Poczytaj mi starszy kolego”. Zapraszamy dzieci z klas 1-3 w każdy czwartek, po czwartej lekcji do biblioteki szkolnej. Poznamy dalsze losy Kasi, która zupełnie przypadkiem znalazła się w krainie książek.
Dla uczniów uważnie słuchających, przewidziana jest nagroda J
                  
                                                                                                             Ewelina Kurzawska